personal statement

  • Personal Statement – Viết Sao Để Dễ Dàng Đi Du Học?

    19/09/2022

    Một trong những thử thách đầu tiên trên chặng đường du học của nhiều bạn học sinh là Personal Statement - hay còn được gọi là bài luận du học. Là người đồng hành cùng các bạn học sinh, sinh viên Việt...