giáo dục khai phóng

  • Giáo Dục Khai Phóng – Xu hướng mới của giáo dục

    22/06/2022

    Giáo dục khai phóng (Liberal Arts) hiện đang là mô hình giáo dục được áp dụng rộng rãi ở bậc đại học tại các nước tiên tiến. Chắc hẳn nhiều bạn có ý định du học đã ít nhiều nghe qua khái...

Đăng ký tư vấn