Lịch khai giảng

Mã lớp Khóa học Ngày Thứ Thời gian  
ED2002A1 Lập trình Website với Công nghệ ASP.NET MVC 5 10-02-2020 Thứ 2 - Thứ 4 Tối Đăng ký
ED2002P1 Thiết kế và lập trình Website PHP chuyên nghiệp 10-02-2020 Tùy chọn Tối Đăng ký
ED2002A2 Lập trình Website với Công nghệ ASP.NET WEB API + AngularJs 10-02-2020 Thứ 3 - Thứ 5 Tối Đăng ký
ED2002A3 Lập trình web ASP.NET Core MVC 3.x 10-02-2020 Thứ 6 - Thứ 7 Tối Đăng ký
ED2002F1 Thiết kế website Frontend (HTML5, CSS3, Javascript) 10-02-2020 Thứ 7 - CN Tối Đăng ký
ED2002S1 Khóa học làm việc với cơ sở dữ liệu Sql Server 2016 10-02-2020 Tùy chọn Tối Đăng ký